Centrum Psychologiczno-Mediacyjne

O nas

Bartosz Kozłowski

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholog ze specjalnością kliniczną. Zajmuje się również psychologią sądową oraz psychologią transportu. Pracuje z osobami dorosłymi zarówno w spotkaniach indywidualnych jak i konsultacjach par.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w przedmiocie diagnozy uzależnienia od alkoholu i dla tego okręgu wykonuje opiniowanie psychologiczne. Członek założyciel Sekcji Psychologii w Transporcie i w Służbie Medycyny Pracy PTP.

Swoją praktykę psychologiczna odbywał m.in. w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Mrągowie, Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu oraz Centrum Poradnictwa Psychologicznego w Mrągowie. Aktualnie pracuje z pacjentami w Warszawskim “Gabinecie na Solidarności” oraz w ramach “Fundacji Kocyk” w Gabinecie Psychologicznym przy alei J. Ch. Szucha 3/2.

Zawodowo związany także z medycyną ratunkową od 2010 r. praktykował m.in. w Warszawskim Szpitalu MSWiA, Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie oraz Centrum Medycznym Damiana w Warszawie.

Łączył również obowiązki psychologa z pracą ze studentami Wydziału Lekarskiego w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie pracuje w SP ZOZ Warszawa – Ursynów (ul. Kajakowa 12).

Prywatnie gitarzysta klasyczny, płetwonurek, mąż i tata 😉

Zuzanna Kozłowska

Psycholog, mediator, absolwentka jednolitych studiów magisterskich w specjalności psychologia kliniczna, aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych “Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej” na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zawodowo zajmuje się psychologią kliniczną dziecka i to właśnie z nimi pracuje.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z małymi pacjentami. Pracuje zarówno z diadą dziecko-mama (dzieci od 6 miesięcy do 3 lat) jak i samodzielnie ze starszymi dziećmi. Poza pracą terapeutyczną i diagnostyczną udziela również porad psychologicznych rodzicom oraz opiekunom dzieci.

Jako Stały Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie specjalizuje się w mediacjach rodzinnych (o ustalenie kontaktów z małoletnimi).

Doskonaliła swoje umiejętności w Centrum Poradnictwa Psychologicznego w Mrągowie oraz Warszawskim “Gabinecie na Solidarności”.

Obowiązki zawodowe realizuje pracując z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Ala ma kota”. Dodatkowo pełni dyżury psychologiczne dla małych pacjentów w ramach “Fundacji Kocyk” przy alei J. Ch. Szucha 3/2 w Warszawie.

Prywatnie miłośniczka gór, żona, mama i czekoladoholiczka 😉

Oferta
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem diagnozy pacjenta. Mieści się w zakresie diagnozy psychiatrycznej i jest niezbędna do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. Diagnozę psychologiczną w Centrum Psychomed wykonują wyłącznie doświadczeni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Możliwa jest diagnoza zarówno osoby dorosłej, jak i dzieci i młodzieży.

Ogólne cele diagnozy psychologicznej:

 • opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,
 • ocena mocnych stron, zasobów oraz trudności danej osoby,
 • wykrycie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
 • próba odpowiedzi na pytanie czy i jakiego leczenie potrzebuje pacjent,
 • przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania leczniczego i terapeutycznego.

W zależności od rodzaju diagnozy i problemu, z jakim przychodzi pacjent, cele te mogą ulegać zmianie.

Jak wygląda diagnoza: W zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta, wykonywane są różnorodne testy. Jednak podstawą każdej diagnozy, bez względu na wykonywane badanie, jest wywiad z pacjentem. Ważne jest, aby na wizytę diagnostyczną przyjść odpowiednio przygotowanym, należy być wyspanym i wypoczętym. Niedopuszczalne jest bycie pod wpływem środków odurzających w tym alkoholu lub marihuany.

Cena: od 80 zł.

Konsultacje psychologiczne
Celem konsultacji psychologicznej w jest rozpoznanie problemu, określenie jego charakteru lub obszaru do zmiany, zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy.

Gdy z konsultacji lub psychoterapii u nas korzysta osoba pełnoletnia, obowiązuje nas całkowite milczenie na ten temat. Tajemnica obejmuje nie tylko treść konkretnego kontaktu psychoterapeutycznego, ale i sam fakt jego istnienia.

Prawni opiekunowie osoby niepełnoletniej (najczęściej rodzice) mają prawo do informacji o trwaniu psychoterapii oraz do ogólnej informacji o jej przebiegu. Staramy się jednak tak organizować rozmowę z opiekunami na ten temat, by nasz niepełnoletni pacjent był przy niej zawsze obecny albo by to on udzielał tych informacji, którymi chce się podzielić.

Wyjątek stanowią sytuacje bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia  pacjenta – wówczas możemy podjąć decyzję o zwróceniu się do lekarza lub instytucji, która może udzielić pomocy adekwatnej do sytuacji.

Cena: od 80 zł.

Mediacje rodzinne, CYWILNE oraz medyczne
Badania psychologiczne kierowców

Badaniom psychologicznym podlegają:

 1. kierowcy i kandydaci na kierowców zawodowych kategorii prawa jazdy,
 2. kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
 3. instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
 4. kierowcy skierowani w drodze decyzji administracyjnej przez starostwo, jeżeli:
  – kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
  – przekroczyli liczbę 24 punktów karnych,
  – byli sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.
 5. kierowcy skierowani przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
 6. osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych (operatorów maszyn i sprzętu budowlanego w ruchu),
 7. pracownicy w ramach okresowych badań profilaktycznych osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy lub wykonujących przewozy na potrzeby własne,
 8. osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych.


BADANIA REGULUJĄ:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017, poz. 978).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017, poz. 2200).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014, poz. 937).

 Cena: 150 zł.

* Uprawnienia zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017, poz. 978) –
Bartosz Kozłowski jest psychologiem uprawnionym do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem EP.517/2018.

Opiniowanie psychologiczno-sądowe*

Opiniowanie psychologiczne wyłącznie na zlecenie instytucji (sądów, policji, prokuratur). Nasi psychologowie sporządzają opinie w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

Przykładowy zakres opinii:

 • diagnoza uzależnienia od alkoholu (wyłącznie z lekarzem psychiatrą)**,
 • badania ofiar i sprawców przemocy,
 • badania systemu rodzinnego,
 • ocena wiarygodności zeznań świadków,
 • badania w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych po śmierci najbliższego członka rodziny.

*   Nie ma możliwości wykonania opinii psychologiczno-sądowej na zlecenie prywatne. 
** Bartosz Kozłowski jest biegłym sądowym w zakresie diagnozy uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Warszawie (decyzja Wiceprezesa SO w Warszawie nr ADM-5110-27/18).

Cena: od 100 zł.

Psycholodzy Zuzanna i Bartosz Kozłowscy nie prowadzą działalności gospodarczej. Opiniowanie psychologiczne i inne badania wykonywane są w formie zlecenia w ośrodkach prowadzących działalność gospodarczą określoną w ustawie (Dz. U. 2018 poz. 650).
W związku z powyższym ceny są orientacyjne i zależą od ośrodka, ilości przeprowadzonych badań oraz czasu potrzebnego do diagnozy oraz terapii.

Potrzebujesz pomocy?
Napisz lub zadzwoń do nas.

1 + 3 =

Fundacja Kocyk

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z fundacją, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

Jak trafić do naszego gabinetu:

Centrum PsychoMed

Dojechać do nas można (przystanek “Kino Femina”) liniami: 10, 13, 17, 20, 23, 26, 33, 160, 190, 520, 527, E-2.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu oraz miejsca spotkania.